Felvétel
Rogers Iskola

Iskolánkba felvétel kérhető az első évfolyamra, illetve hely esetén átvétel kérhető a további évfolyamokra, akár tanév közben is.

Felvételi szempontok

Olyan családokat keresünk, ahol a szülőknek a nevelésről vallott nézetei közel állnak a miénkhez. Ahol a szülők - az együttműködés érdekében - tudnak időt és energiát szánni arra, hogy sok mindent beépítsenek szemléletükbe az iskolában tapasztaltakból.

Működésünk három évtizede alapján úgy látjuk, hogy iskolánkban azok a gyerekek fejlődnek a legjobban, akiknek szülei és tanárai a gyerekeket érintő kérdésekben általában egyetértenek. A felvételt megelőzi egy alapos ismerkedési folyamat, melynek célja a lehetőségekhez képest egymás kölcsönös megismerése.

Az ismerkedés során elsősorban azt tekintjük meghatározónak, hogy a család egésze hogyan viszonyul a szemléletünkhöz, pedagógiai elképzeléseinkhez. További szempontjaink: közösségben való mozgás, kapcsolatteremtés, együttműködésre való készség, figyelem és fegyelem-szabálytartás, korosztálynak megfelelő kognitív képességek, dönteni tudás, kitartás egy elvállalt feladatban.

Sajátos nevelési igényű gyermek felvétele

Osztályainkba korlátozott számban - tanulási akadályozottság minőségétől és súlyosságától függően - sajátos nevelési igényű gyermekeket is felveszünk. Nevelési szemléletünkből fakadóan olyan különleges igényű gyermeket tudunk felelősséggel vállalni, aki az osztályban képes együtt tanulni a társaival, csoportban jól támogatható, fejleszthető, szociálisan érett, korának megfelelő önállósággal rendelkezik. Ilyen esetekben fontos, hogy érzékelhető legyen számunkra, hogy a szülők mennyit tudnak a gyerek problémájáról, mennyire állnak készen a gyermek érdekében velünk és más szakemberekkel kooperálni, illetve mit várnak el az iskolától, azt az intézmény tudja-e vállalni.

Nem tudjuk elvállalni azt a gyereket, aki folyamatosan támogatást igényel, így egy pedagógust egész nap leköt, azaz nem tud csoportban tanulni és fejlődni. Ennek tünete lehet pl. koncentrációs, értelmi, érzékszervi, pszichés probléma vagy ezek halmozottan. Nem tudjuk felelősséggel elvállalni az erősen szórt figyelmű, túl aktív, hiperaktív és/vagy nem együttműködő, tanulásra motiválatlan gyerekeket. Tapasztalataink szerint a mi felelősséget elváró, motivációra építő, tágabb kereteket adó életünkben nagyon felerősödhetnek ezek a jellemzők, ami a gyermek és a közösség számára is akadályt jelent a tanulásban, fejlődésben.

Osztálylétszám

Kis létszámú osztályokkal dolgozunk, az egy osztályba felvehető gyerekek létszáma 20-22 fő.

További információk a jelentkezéssel kapcsolatban

A Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány és az általa működtetett Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola az óvodai, iskolai felvételt, illetve a tanulói jogviszony és az óvodai elhelyezés fenntartását fizetési kötelezettséghez köti, ennek részleteit a fizetési kötelezettségekről szóló szabályzatban foglaltuk össze.

Wohner Györgyi iskolatitkárunk szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére, munkanapokon 8:30-15:00 óráig a +36 1 209-3609-es telefonszámon.

Kopogtató hírlevél

Összeállítottunk egy 8 részből álló hírlevél sorozatot, amiben az iskolaválasztás minden fontos kérdésére igyekszünk választ adni.

Iratkozz fel most és ismerj meg minket!

Mi iránt érdeklődsz?

Nyílt napok

Iskolánkba a felvételt megelőzi egy alapos ismerkedési folyamat, melynek célja a lehetőségekhez képest egymás kölcsönös megismerése. Ebben a tanévben újra személyesen tervezzük fogadni az iskolánk iránt érdeklődő családokat.

A Rogers Iskolában a 2023/2024-es tanévben 3 alkalommal, az alábbi időpontokban tartottunk nyílt napot: 2023. október 11., november 29., és 2024. január 10..

A nyílt napra előzetes bejelentkezést kérünk. Az online űrlapon több időpontot is megjelölhet. Emailben igazoljuk vissza azt a dátumot, amikor várjuk szeretettel a Rogers Iskolában. Egyúttal elküldünk minden szükséges információt is.

A nyílt napok programja:

Annak érdekében, hogy az érdeklődő szülőknek lehetősége legyen megismerni minket, a Rogers Iskola részéről az intézmény vezetőjén, a leendő elsős tanítókon, pedagógusokon kívül diákok és rogerses szülők is részt vesznek. Így tőlük is lesz lehetőség kérdezni.

12:45 - 13:00 érkezés, regisztráció helyszín: tornaterem
13:00 - 13:25 köszöntő, bemutatkozás helyszín: tornaterem
13:30 - 14:15 óralátogatások helyszín: tantermek
14:30 - 15:25 beszélgetés a látottakról helyszín: tornaterem
15:30 - 16:30 Rogers Café

  • Regisztráció
  • Nyílt Nap
  • 2023. október 11.
    2023. november 29.
    2024. január 10.

Az első osztályba jelentkezés lépései

1/ Jelentkezési lap kitöltése 2024. január 17-ig

Amennyiben szeretnének jelentkezni a 2024/25 tanévben induló első osztályunkba, ezt a jelentkezési lap kitöltésével tehetik meg. A 2024/25-ös tanév első osztályába a jelentkezéseket lezártuk.

2/ Ismerkedő kérdőív

A jelentkezési lapot beadó szülőket megkérjük egy ismerkedő online kérdőív kitöltésére. A kérdőívhez a linket emailben küldjük a jelentkezés után nem sokkal. Figyeljék a bejövő emaileket! Kérjük, hogy a kérdőívet 2 héten belül töltsék ki.

3/ Kopogtató foglalkozás

Az ismerkedő kérdőívet kitöltő családoknak lehetősége lesz részt venni a kopogtató foglalkozásainkon, ahol a gyerekek csoportban együtt játszanak, oldanak meg feladatokat, ismerkednek a leendő tanítóikkal és az általunk használt pedagógiai módszerekkel. Eközben a szülők kollégáinkkal beszélgetve jobban beleláthatnak az iskola működésébe. A kopogtató foglalkozásokon a részvétel nem kötelező, de jó lehetőség egymás megismerésére.

  • Jelentkezési lap
  • Első osztály

4/ Ismerkedő játék 2024. február 17.

Az ismerkedés szerves része a gyermek megfigyelése csoportos helyzetben. Az ismerkedő játék során figyeljük a gyerekek viselkedését, választásait, reakcióikat a nagyobb gyerekek kezdeményezéseire. Az első osztály felvételében részt vesznek a leendő osztálytanító(k), az iskola pszichológusa, logopédusa, a tantestület képviselői, köztük lehetőleg egy fejlesztő pedagógus, és a felsőbb osztályok pályázó diákjai. Egy korábbi ismerkedő játékunkról itt olvashat részleteket.

5/ Döntés a felvételről 2024. március 3-ig (tervezet)

Ez után az aránylag hosszú folyamat után kell képesnek lennie a családnak arra, hogy jelentkezési igényét megerősítse vagy visszavonja. Az ismerkedő folyamatban részt vesz az iskola két tanítója, a leendő elsős tanítók és az iskola logopédusa, az intézmény vezetője. Az ismerkedés során elsősorban azt tekintjük meghatározónak, hogy a család egésze hogyan viszonyul szemléletünkhöz, pedagógiai elképzeléseinkhez, azt keressük, hogy a gyermek várhatóan jól fejlődik-e majd az általunk megteremtett oktatási és nevelési keretek között. Célunk, hogy heterogén, csoportként együttműködni képes osztályokat hozzunk létre. A felvételről a tantestületi műhely tagjai döntenek.

Bemutatkozik a 2024/25 tanév elsős tanítója

Jelentkezés felsőbb osztályba

Más iskolákból minden évfolyamra folyamatosan fogadunk új jelentkezőket, amennyiben van szabad helyünk.

A felsőbb évfolyamokban a gyerekek felvételéről az osztályfőnökök döntenek. Először egy ismerkedő beszélgetést szerveznek, aztán kérjük, hogy a gyermekük töltsön el nálunk egy próbahetet. Fontos, hogy ez alatt az idő alatt kölcsönösen megismerjük egymást, hogy kiderüljön hogyan fogunk tudni majd együttműködni. Mindez a folyamat akkor indul el, ha az adott osztályban van felvétel. Érdeklődését az online jelentkezési lap kitöltésével itt tudja jelezni.

Átjárhatóság

Alsó tagozaton a hozzánk átjelentkező gyerekeknek van lehetőségük arra, hogy az képességeik szerint haladjanak. Iskolánkban a Nemzeti Alaptanterv szerint folyik az oktatás, ami támogatja az átjárhatóságot. Fontos, hogy folyamatos párbeszéd legyen az iskola és a szülők között, így mindig lehetősége van a tanárnak meghatározni, hogy véleménye szerint hol áll a gyerek a tananyag tekintetében.

Beilleszkedés

A 4. osztály után érkező újak számára megkönnyítheti a belépést, hogy egy viszonylag átmeneti időszak következik. Az új diákok beilleszkedése felsőbb osztályokba nagyobb problémát okozhat, hiszen minél hosszabb időt töltött a gyerek a hagyományos iskolában, általában annál nehezebb beszoknia az új rendbe. A felső tagozatba érkezők számára a lineáris tananyag elrendezés megkönnyíti a csatlakozást, időt hagy számunkra a részletezőbb, elmélyültebb megközelítésre, ezt könnyebb elsajátítania a hozzánk később érkezőknek is.

Sikeres középiskolai felvételi
A 7-8. évfolyamunk célja, hogy a gyerekek sikeresen felkészüljenek a felvételire, és a középiskolai életre.

A két felvételi tantárgyra kiemelt figyelmet fordítunk a két tanév során, magyarból és matematikából heti 5 tanórát tartunk, részben képesség szerinti csoportbontásban. Tanórákba beépítjük a felvételi felkészítést a teljes 7-8. évfolyam során, az elmúlt évek felvételi feladatait is gyakoroljuk a tantárgyi anyagba ágyazva. A szaktárgyi elméleti anyagokat egyéni kutatási feladatokkal és olyan művészeti eszközökkel dolgozzuk fel, mint a dráma, a film és a képzőművészet.

A tananyag megtanulása mellett hangsúlyt fektetünk a kommunikációs készség és az együttműködési képesség fejlesztésére is. Foglalkozunk tanulásmódszertannal. Emelt szintű angol, komplex tudományos óra, egyéni prezentációk, projektek és kirándulások gazdagítják a programot. Tanulási stratégiákat tanítunk. Az önálló munkát és a csapatmunkát egyaránt támogatjuk. Ez a tevékenységközpontú feldolgozás segít rutint szerezni abban, hogy a lexikai tudást a tanulóink vissza tudják adni, el tudják mondani, önmagukat ki tudják fejezni.