Rólunk
Hogyan működünk
Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola (OM azonosító: 035011)

Az iskola és óvoda fenntartója a Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány

Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat tekintettel arra, hogy olyan közfeladatot lát el – óvodát és általános iskolát tart fenn és működtet (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. c), g), h) i) o) pont) –, amelyet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államnak kell ellátnia. Az alapítvány közhasznú tevékenysége az oktatás, nevelés, képességfejlesztés, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás.

Az alapítvány célja a magyar oktatás és nevelésügy fejlesztéséhez való közvetlen hozzájárulás; helyi kezdeményezés alapján felépítendő személyközpontú óvoda és iskola alapításához és működéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése, az óvoda és az iskola létrehozása és működtetése, valamint a Rogers szemlélet terjesztését szolgáló pedagógus képzés és továbbképzés elősegítése, végzése. Az alapítvány szolgáltatásait bárki, megkötés nélkül igénybe veheti, aki az alapítvány elveit, céljait elfogadja. Az óvodában 3 évfolyamos óvodai nevelés, az iskolában 8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás folyik. A többcélú intézmény költségvetése az állami normatívából, a szülők jogviszony-fenntartási fizetési kötelezettségéből, valamint esetenként pályázatok útján szerzett támogatásból tevődik össze.

Döntéshozatal

Az iskola egészére vonatkozó döntéseket választott vezetőség készíti elő, és a tantestület egésze hozza. Intézményünkben pedagógusok és szülők részvételével tájékoztató, problémafelvető, problémamegoldó, kölcsönös párbeszédnek teret adó fórum működik. A fenntartó kuratórium és az Iskolaszék évente legalább kétszer ülésezik. A diákokkal kapcsolatos döntések (pl. felvétel) az osztályfőnökök hatásköre.

SZJA 1% - rendelkezzen számunkra!

Alapítványunk neve:
Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány
Székhely: 1113 Budapest, Aga u. 10.
Adószáma: 19022589-1-43
Számlaszámunk: 10402142-22700076-00000000
Közhasznú alapítványunk köszönettel fogad bármekkora értékű készpénz és természetbeni adományt is.

Szakmai kapcsolataink

Más iskolákkal

Tanulóinkkal több ízben is részt vettünk a Demokratikus Iskolák Nemzetközi Konferenciáján. Diákjaink ennek a kapcsolatnak a keretében és anyagi támogatásával jártak Ausztriában, Japánban és Ukrajnában is.
A 2008-2009-es tanévben iskolánk csatlakozott az Academy of Central European Schools nemzetközi programjához.
Szakmai kapcsolatot tartunk fent alternatív iskolákkal, mint a Közgazdasági Politechnikum és az Alternatív Közgazdasági Gimnázium.

Alternatív oktatással kapcsolatos szervezetekkel

Szakmai kapcsolatban vagyunk az Alapítványi és Magániskolák Egyesületével és a Független Pedagógiai Intézettel.
Szoros kapcsolatot tartunk a Szabad Iskolákért Alapítvánnyal (SZIA), itt előadóként és résztvevőként egyaránt folyamatos a jelenlétünk.

Pedagógus képzés

Rendszeresen fogadunk iskolánkban szakdolgozókat, gyakorló tanárjelölteket, érdeklődő pedagógusokat, vidéki iskolák képviselőit.
Rogers Iskola is csatlakozott a Magyar Hospice Alapítvány által szervezett Méltóság Mezeje Programhoz. A hospice mozgalom filozófiája alapján, kidolgoztunk egy szociális kompetencia fejlesztését célzó pedagógiai programot.
Évek óta részt veszünk a Fővárosi Munkaügyi Központ pályakezdő diplomásokat segítő programjában is.

Adományozás

Részt veszünk a Magnet Bank Közösségi Adományozási Programjában (KAP), amely keretében mi is részesülhetünk a Magnet Bank profitjának egy részéből.