Témanapok
Rogers Iskola

Igazi költők és írók meséltek és olvastak fel a műveikből, a foglalkozásokon pedig illusztriációk, sőt saját versek is készültek. 

Még az ősszel elhatároztuk, hogy a tavaszi témanapunk a költészethez fog kapcsolódni, arra gondoltunk, milyen izgalmas lenne, ha ma élő költőkkel és írókkal találkozhatnának a gyerekek. Megkérdeztük a szülőket, akiknek rengeteg ötletük, javaslatuk volt. Segítségükkel egy nagyon izgalmas programot állítottunk össze, Dániel András, Elekes Dóra, Garaczi László és Szabó T. Anna jött el hozzánk és tartott foglalkozást a gyerekeknek.  

A napot Dániel András indította, elmesélte hogyan született meg a “Kicsibácsi és Kicsinéni” (no meg az Imikém) című könyve. Nagyon szemléletesen mutatta be a könyv születésének folyamatát és közben idézeteket olvasott a könyvből. Az elsősöknek különösen nagy élmény volt, hiszen ők együtt ismerték meg ezt a könyvet itt, az iskolában.  

Ezután korosztályonként különböző foglalkozások következtek. A legkisebbek Dániel Andrással maradtak, aki a “Mit keresett Jakab az ágy alatt” című könyve alapján a félelemről, a szörnyekről, és egyéb lényekről beszélgetett a gyerekekkel. A nagyobbakkal Szabó T. Anna beszélgetett a versei kapcsán, amiket sok gyerek ismert. A legnagyobbak Elekes Dórával beszélgettek a barátságról és a féltékenységről a regényei kapcsán és a nap végén pedig Garaczi Lászlóval az életéről és az alkotás folyamatáról. Majd az író részleteket olvasott fel egyik könyvéből, a "Pompásan buszozunk"-ból, amely immár érettségi tananyag. A Zöld és Kék osztály Nemes Nagy Ágnes: A padláson c. versét illusztrálta közösen. Egy végtelen hosszú padlást rajzoltak meg együtt, amely mindenféle titkokat, kicsit félelmetes, vagy épp elfeledett dolgokat rejt. Hamarosan kitesszük és ti is csodálhatjátok majd. A 7-8.osok Lackfi János egyik versét, a "Vadiúj tananyag"-ot dolgozták fel többféle módon. Elő kellett adni az egyes versszakokban szereplő tananyagot, újabb "vadiúj" tantárgyakat kellett kitalálni és versbe szedni, majd szimbólumokat tervezni ezekhez a különös tanórákhoz. Nagyon élvezték, sok humorral dolgoztak együtt az új „tantárgyak” kitalálásán.  

A kicsik különböző szakköröket választhattak. A „Megzenésített versek” szakkörön először meghallgatták szóban majd megzenésítve Weöres Sándor: Macska induló c. versét, amihez közben illusztrációt készítettek. Ezután Weöres Sándor Bóbita c. versét együtt elénekelték, és néhány feldolgozást is meghallgattak. Végül Lackfi János által írt vicces versszakokat is elénekelték és ennek mintájára a gyerekek is írtak néhány új versszakot. A ”Játék a versekkel" foglalkozáson sokféle tevékenységgel találkozhattak a kicsik: volt rím-dominó, haiku írás, hajtogatós versírás, vers összerakó játék, nyelvtörők és versmondó játék. Képverseket is lehetett készíteni. A foglalkozáson a gyerekek tavaszi versekből választhattak, illetve maguk is költöttek verseket. Ezeket varázsolták egy képpé, képverssé. A kicsik egyszerűbb szöveget választottak, könnyen leírhatót, a nagyok saját, leleményes költeményeket alkottak. Ezeket megcsodálhatjátok a lépcső melletti falon.  

A japán költészet jellegzetes versformájával, a haikuval is megismerkedhettek a gyerekek. Beszélgettek a történetéről, a versformáról és a haiku tartalmáról. Japán és magyar haikukat olvastak fel és hasonlítottak össze. Sokan tollat ragadtak és pokrócokra kucorodva (mert ez a foglalkozás az udvaron, gyönyörű napsütésben, madárcsicsergések között zajlott) egyedül, vagy csapatban kipróbálták ezt a versformát. Kiderült, hogy nem is olyan nehéz! Néhány illusztrált vers is született. Ezekből is kitettünk néhányat a lépcsőházban. Nagyon népszerű volt az irodalmi teaház. Itt a gyerekek megtudhattak egy keveset arról, miként zajlott az élet száz évvel ezelőtt egy kávéházban. Versírással, haikuval, szavalással kellett "fizetniük" a teáért. Nagyon helyesek és ügyesek voltak. Sok alkotás született, a végén már teát sem kértek, csak felolvasást tartottak, szavaltak. Az irodalom érezhetően testközelbe került. Jó volt látni a lelkesedésüket.  

A költészet témanapunkat Dévai Nagy Kamillával zártuk, aki megzenésített verseket énekelt nekünk. Nagyon tartalmas, élménydús napot töltöttünk együtt. Köszönjük minden vendégnek, szervezőnek, segítőnek!  

1
2
3
4
 

További cikkek

Ünnepek

Az ünnepeink adják az életünk kereteit, fontos szerepük van a közösségépítés szempontjából. A tanév mindegyik szakaszát egy-egy ünneppel zárjuk.

 
Tovább

Kultúrkör

Az alsó osztályokban a hagyományos tantárgyakon kívül egy-egy különböző kultúra szimbólumaival, szokásaival, hagyományaival ismerkedünk.

 
Tovább

Óvoda

Színes óvodai életünk projektjei, a közös kirándulások, ünnepeink a gyerekek érdeklődésére és aktivitására helyezik a hangsúlyt.

 
Tovább

Táborok

Az erdei iskola, az év végi tábor és az osztálykirándulások, túrázások, gyakran a szülőkkel együtt, a tantervünk szerves részét képezik.

 
Tovább

Témanap

Diákjaink vegyes korú csoportokban, különféle művészeti ágakban egy előre megadott témát dolgoznak fel sokféle megközelítésben.

 
Tovább

Projektek

A projektek a tanulás-módszertani technikák elsajátítására, kipróbálására adnak lehetőséget. Fejlesztik a kreativitást és a szervezőkészséget is.

 
Tovább