Szakmai blog
Rogers Iskola és Óvoda

A Rogers iskolában nagy hangsúlyt fektetünk az írástanulás előkészítő szakaszára. 

Miért tartjuk ezt fontosnak? Az írás megtanulásához számos biológiai feltétel szükséges. A felmérések szerint az iskolába lépő gyerekek mindössze 20%-a rendelkezik minden olyan biológiai feltétellel, mely az írás megtanulásához szükséges, és csak nagyjából minden második gyerek képes arra, hogy az írást rögtön az első év első felében eredményesen elsajátítsa. Vagyis a gyerekek többsége az iskolába lépéskor nem érett arra, hogy a kézzel történő írás bonyolult rendszerét megtanulja. Az írástanulás rendkívül összetett folyamat. Nemcsak egy mozgássor elsajátítását jelenti, hanem a kognitív és pszichológiai funkciók összerendezését és együttműködését is. Éppen ezért kiemelten fontos az alsó tagozat szerepe, ahol az alapkészségek fejlesztése a cél, mert a további tanulás sikerességét alapozza meg. Az a gyerek, akinek az írás technikai részével problémája van, nem fogja tudni teljesíteni a felső tagozatos elvárásokat, a mennyiségileg növekvő feladatokat, és a szaktárgyak új fogalmainak megértésére, rendszerezésére nem marad ideje. A Rogers Iskolában az írást az egész alsó tagozaton keresztül tanuljuk: első osztályban az írástanítást megelőzi egy két hónapos előkészítő szakasz, aztán az írástanulás maga is időben lassított folyamat, mert sokféle módon rögzítjük a betű képét olvasás és írás szempontjából is.

Az írás megtanulásához szükséges biológiai feltételek

A biológiai feltételek közül a egyaránt fontos a testi-fizikai és a kognitív fejlettség. A szem és a kéz összerendezett mozgása, a kéztő és az ujjpercek csontosodása, az idegrendszer érettsége, a látási és a hallási észlelés, valamint a beszédértés megfelelő szintje. Ha ezek közül bármelyik nem elég fejlett, hiába a hozzáértő pedagógus és a sok érdekes taneszköz, az írástanulás folyamata nehézkes lesz, és hiába fogja megtanulni a gyerek a betűk formálását, az írást nem fogja tudni természetesen használni. Az iskolába lépő hat-hét éves gyerek keze még nem „kész” a grafomotorikus mozgások pontos kivitelezésére, a kéztőcsontok fejlődése ekkor még nem fejeződött be. Ez kinél előbb, kinél később, egyéntől függően hét-nyolc éves kor körül történik meg. Ezért nagyon fontos, hogy a betűk írásához szükséges mozdulatokat az írástanítás elkezdése előtt gyakoroljuk és az íráshoz elengedhetetlen összehangolt szem és kézkoordinációt különböző foglalkozásokkal fejlesszük.

Hosszabb előkészítő szakasz

A Rogers Iskolában az olvasástanítással párhuzamosan haladunk az írástanítással, de kissé késleltetve mert nagy hangsúlyt fektetünk az írástanulás előkészítő szakaszára, és csak utána kezdjük el a betűk, szavak írását. Ősszel az első két hónapban az írás előkészítésének, a motoros képességek fejlesztésének van kiemelt szerepe. Az írás-előkészítő gyakorlatok az óvodában szerzett finommotorikai készségekre építenek. Tudatos és tervezett fejlesztést végzünk sok játékos és tevékenységbe ágyazott feladattal. Az előkészítő időszakban nagy mozgásokat végzünk a térben és fokozatosan haladunk az kisebb mozgások felé. Majd az egyre kisebb mozgásokat átfordítjuk a síkba. Ezzel párhuzamosan folyamatosan alkotunk mindenféle eszközzel: nyírunk, vágunk, építünk, gyöngyöt fűzünk, apró tárgyakat pakolgatunk. Mindennapos eszközöket használunk: főzünk, takarítunk, homokozunk. Foglalkozunk a bőr érzékelésével, különböző tapintású anyagokkal dolgozunk. Fejlesztjük a szem-kéz koordinációt tornagyakorlatokkal. Játsszunk a formákkal, betűelemekkel: kirakjuk őket sokféle módon, a betűelemekkel alkotunk, rajzolunk. A játékos feladataink elvégzésével a gyerekek észrevétlenül megtanulják az íráshoz szükséges összetett mozgásokat, így szinte észre sem veszik, hogy írni tanulnak. Mire íróeszközt fognak a kezükbe a mozgásuk finomabbá válik és gyakorlottan formálják a betűelemeket. Innen már könnyebb lépés a betűk elhelyezése a füzet sorai közé. Tapasztalatunk szerint mindez könnyebbé teszi a tanulást és hamarabb, természetesebben használják a gondolataik kifejezésére az írást. Sok éves gyakorlatunk azt bizonyítja, hogy ezzel a módszerrel eredményesebben elérjük azt a célt, hogy a gyerekek az írást a kommunikáció eszközeként használják, könnyen megtanuljanak írni, és minél hamarabb használják tudásukat. A végső cél az, hogy a negyedik osztály végére eljussanak egy olvasható, rendezett, viszonylag gyors tempójú, a helyesírási szabályokat érvényesítő, automatikus írásig, ami már készségszinten megy. Tehát nem egy, hanem négy év alatt kell megtanulni írni.

Az írástanulást támogató gyakorlatok

A felsorolt tevékenységek közül biztos akad több, amit a gyerekek szüleikkel otthon is szívesen kipróbálnak. A Rogers Iskola Youtube csatornáján több olyan videó van, amiben írást támogató feladatot mutatunk be.

(A cikkhez felhasználtuk a HarmoNet oldal Írástanulás című cikkének adatait.)  

 

További cikkek