Hogyan működünk?

Rogers Személyközpontú Óvoda Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM azonosító: 035011)

A Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskolában 8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás folyik. Az iskola fenntartója a Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány. Az iskola költségvetése az állami normatívából, a szülői hozzájárulásokból, valamint pályázatok útján szerzett támogatásból tevődik össze.

Az alapítvány célja: a magyar oktatás és nevelésügy fejlesztéséhez való közvetlen hozzájárulás. Helyi kezdeményezés alapján felépítendő személyközpontú iskola, iskolarendszer kialakítása, működtetésének támogatása. Ennek érdekében kísérleti tizenkét évfolyamos, egységes általános és középiskolát is magába foglaló képességfejlesztő iskola alapításához és működéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése, az iskola létrehozása és működtetése. Az alapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytat tekintettel arra, hogy olyan közfeladatot lát el, amelyet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2.§ (3) bekezdése, az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatnak kell ellátnia.

A Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány alapító okirata innen letölthető.

Az iskola egészére vonatkozó döntéseket választott vezetőség készíti elő, s a tantestület egésze hozza. A diákokkal kapcsolatos döntések (pl. felvétel) az osztályfőnökök hatásköre.

A fenntartó kuratórium és a 2007/2008 tanévtől újraélesztett Iskolaszék évente négyszer ülésezik.

Az Iskolaszék belső szabályzata itt olvasható.

Hogyan segíthet?

Magánszemélyként:
  1. Rendelkezzen számunkra személyi jövedelemadójának 1%-ával! Adószámunk: 19022589-1-43 Az adó 1%-ról rendelkező nyomtatvány innen letölthető: 1% nyilatkozat letöltése

  2. Kiemelten közhasznú alapítványunk köszönettel fogad bármekkora értékű készpénz és természetbeni adományt is. Számlaszámunk: 10402142-22700076-00000000

Cégként:

  1. Örömmel fogadunk bármilyen számunkra hasznosítható természetbeni adományt is, pl. anyagokat, eszközöket, médiatámogatást.
  2. Amennyiben módjukban áll, támogassák kiemelten közhasznú alapítványunkat pénzbeni támogatással. Számlaszámunk: 10402142-22700076-00000000
SZJA 1%-ról rendelkező nyomtatvány innen letölthető