Március 15.

Egyik kedves ünnepünk a március 15-i megemlékezés. A gyerekek nagyon érzékenyek és fogékonyak a forradalom és szabadságharc üzenetére. Legtöbbször valamilyen tevékenyéggel hozzuk közel hozzájuk az eseményeket.

Idén végigjártuk a pesti és budai forradalmi helyszíneket, tisztelegve a hősök emléke előtt. Reggel a Károlyi-kertben találkoztak az osztályok. Énekeltünk 48-as dalokat, és az ünnepi hangulatot a Himnusz közös megszólaltatása alapozta meg. Majd a gyerekek – Petőfiék forradalmi útvonalát követve – a nevezetes helyszíneket látogatták meg, ahol az eseményekről, épületekről kaptak ismertetést, és érdekes feladatokat oldottak meg. Pefőfiék lakóházánál, a Pilvax kávéháznál, a Landerer nyomdánál, az egyetemeknél, a Nemzeti Múzeumnál tették tiszteletüket tanulóink. A hatodikosok és a nyolcadikosok tovább is léptek, ők a budai részen, a volt Helytartótanácsnál és Táncsics börtönénél idézték meg a forradalmi múltat. Volt ahol a nap hőseinek arcképét kellett kirakni, a Nemzeti dal versszakait sorrendbe tenni, a 12 pontot felolvasni, máshol titkosírást fejteni, totót kitölteni. A szép idő, a kellemes séta, a helyszínek idézete emlékezetessé tette ezt a napot.

További cikkek

Témanap

A témanapok alkalmával a gyerekek vegyes korcsoportban adott témának különböző oldalról való megközelítésével foglalkoznak, más és más művészeti ágakban (zene, mozgás, képzőművészet, dráma) tevékenykednek.

A januári témanapunkon József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak című versét dolgoztuk fel.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Vers témanap

Szakkör

A szakkör kötelezően választható délutáni foglalkozás iskolaidőben. A gyerekek 5-6 hetente megújuló szakköri tevékenységek közül választhatnak.

Ebben a videóban a karácsonyfadísz készítő szakkörön, a gyerekek a pelenkaöltést tanulják.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Pelenkaöltés szakkör

Mestermunka

A Mestermunka készítésekor a diákok olyan tartalmában és formájában - szabadon választott témát dolgozhatnak fel, ami őket a legjobban érdekli. Ez az első hat év lezárása, melyben képet kaphatnak magukról is a kutatás, megírás, összeállítás, formába öntés terén. Egyben előremutató lehet számukra és a felnőtt világ számára is a későbbi saját tanulási technikájukra.

Komplex óra

A megszokott rogerses órák stílusában nem a tantárgyak szigorú határain belül mozgunk, tevékenykedünk, tanulunk, hanem, mivel általában egy természettudományos és egy társadalomtudományos tanár van jelen, interdiszciplináris szemlélettel, problémaközpontúan járunk egy-egy kérdés végére, dolgozunk fel sokszor heteken keresztül egy témakört. Gyakran a gyerekek önálló prezentációkat készítenek, amit az osztálynak bemutatnak.