Projektek

A különböző projektek a tanulás-módszertani technikák elsajátítására, kipróbálására adnak lehetőséget egy saját téma feldolgozása és bemutatása kapcsán. Ezek egyaránt megmozgatják kicsik és nagyok fantáziáját, alkalmat adnak a választásra és olyan, tantárgyakhoz nem köthető készségek kibontására, mint a kreativitás, a jó szervezőkészség, vagy épp a tolerancia.

Ilyen projekt például a mestermunka, a témanapok, a délutáni szakkörök és a nagyoknál a komplex óra.


Ismerkedő játék 2017

A Rogers Iskolában minden évben fontos pillanat az új elsősök felvétele. Hosszú folyamat vezet ide. Az ismerkedés során elsősorban azt tekintjük meghatározónak, hogy a család egésze hogyan viszonyul szemléletünkhöz, pedagógiai elképzeléseinkhez.

Felvételi folyamat

Az idei tanévben közel 500 családdal találkoztunk személyesen, hogy bemutassuk a Rogers Iskolát. A nyílt napos ismerkedés már november elején elindult, hamarosan, a hónap végére a fennmaradó 4 nyílt napra az összes hely betelt.

Azért, hogy lehetőséget biztosítsunk a kimaradó családoknak, megnöveltük a nyílt napra beengedhető családok számát, és részt vettünk a Bartók Béla úti Pagony rendezvényén, ahol 300 családdal beszélgettünk egy hosszú szombat délután. További lehetőség volt az ismerkedésre a Kopogtató foglalkozás sorozatunk, amit idén 10 alkalommal rendeztünk meg, mindig nagyszámú szülő és gyerekek érdeklődővel. Nagy örömünkre idén sok apuka és anyuka együtt jött el a beszélgetésekre.

Az ismerkedési időszak 3 hónapja a családoknak és az iskolának is lehetőséget ad egymás megismerésére. Azért, hogy minél jobban be tudjuk mutatni iskolánk szemléletét, és azt, hogyan gondolkodunk az iskola feladatáról, egy nyolc részes hírlevelet készítettünk. Ez a számunkra legfontosabb kérdéseket járja körbe röviden és reméljük, elég szemléletesen ahhoz, hogy a családok jól döntsenek, amikor hozzánk jelentkeznek. Mindezek eredményeképpen iskolánkba több mint 90 család adta be a jelentkezési lapot. Mindenkinek köszönjük a megtisztelő bizalmat, ami nagyon fontos számunkra! Sok gyereket, családot megismertünk, megszerettünk, így nagyon nehéz döntés előtt álltunk. Március 18-án, szombaton tartottuk az ismerkedő játékunkat. Sok kisgyerek jött el hozzánk. Először izgultak, miközben ügyesen megoldották a mesébe illő feladatokat, és reméljük, a végén jókedvűen, sok új alkotással mentek haza.

Iskolába menni óriási megterhelés minden gyereknek még akkor is, ha iskolaérett, és már iskolába vágyó nagycsoportos. Ezért nagy felelősség, hogy kit veszünk fel az első osztályba. A felvételnél átgondolt több szempontunk közül a legfontosabb, hogy a szülők elfogadják az iskola értékeit és célkitűzéseit, a hozzánk járó gyerekek tudják tartani a mi tágabb, önállóságra építő kereteinket, valamint az egy osztályba járó gyerekek képesek legyenek együttműködni, igazi közösséggé válni. Hosszú mérlegelés után, a tantestületünk alaposan átgondolt döntése alapján 20 családot vettünk fel az első osztályba. Őket szeretettel köszöntjük a Rogers Iskolában! Helyhiány miatt sok olyan családot kellett elutasítanunk, akiket nagyon szívesen láttunk volna szeptemberben újra. Reméljük, és kívánjuk, hogy hamar találjanak rá a számunkra megfelelő iskolára!

Március 15.

Egyik kedves ünnepünk a március 15-i megemlékezés. A gyerekek nagyon érzékenyek és fogékonyak a forradalom és szabadságharc üzenetére. Legtöbbször valamilyen tevékenyéggel hozzuk közel hozzájuk az eseményeket.

Bővebben...

Gergelyjárás

Az elsősök a kultúrkör foglalkozásokon a magyar néphagyományokkal, jeles napokkal ismerkednek. A héten Gergely naphoz közeledve az elsős Méz osztályos gyerekek gergelyjárásra indultak az óvodába.

Bővebben...

Varázslat témanap

A síszünet utáni témanapunk témája a varázslat volt, a nap végére mindenki valódi mágusnak érezhette magát.

Bővebben...

Hobbi témanap

Január harmadikán a Hobbi címet viselő idei első témanapunkon a régi rogerses diákok mellett a tanerők tartottak hobbijukhoz kacsolódó foglalkozásokat. (Hadd tudják meg a gyerekek, mit szeretünk még, rajtuk kívül.)

Bővebben...

Témanap

A témanapok alkalmával a gyerekek vegyes korcsoportban adott témának különböző oldalról való megközelítésével foglalkoznak, más és más művészeti ágakban (zene, mozgás, képzőművészet, dráma) tevékenykednek.

A januári témanapunkon József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak című versét dolgoztuk fel.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Vers témanap

Szakkör

A szakkör kötelezően választható délutáni foglalkozás iskolaidőben. A gyerekek 5-6 hetente megújuló szakköri tevékenységek közül választhatnak.

Ebben a videóban a karácsonyfadísz készítő szakkörön, a gyerekek a pelenkaöltést tanulják.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Pelenkaöltés szakkör

Mestermunka

A Mestermunka készítésekor a diákok olyan tartalmában és formájában - szabadon választott témát dolgozhatnak fel, ami őket a legjobban érdekli. Ez az első hat év lezárása, melyben képet kaphatnak magukról is a kutatás, megírás, összeállítás, formába öntés terén. Egyben előremutató lehet számukra és a felnőtt világ számára is a későbbi saját tanulási technikájukra.

Komplex óra

A megszokott rogerses órák stílusában nem a tantárgyak szigorú határain belül mozgunk, tevékenykedünk, tanulunk, hanem, mivel általában egy természettudományos és egy társadalomtudományos tanár van jelen, interdiszciplináris szemlélettel, problémaközpontúan járunk egy-egy kérdés végére, dolgozunk fel sokszor heteken keresztül egy témakört. Gyakran a gyerekek önálló prezentációkat készítenek, amit az osztálynak bemutatnak.